Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Canlıların yapılarında çeşitli teknolojiler kullanılarak değişiklikler meydana getirmek, bu sayede ihtiyacımız olan ürünlerin üretilmesini sağlayan teknolojidir. Biyoteknoloji; moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya gibi bilim dalları yanı sıra mühendislik ve bilgisayar teknolojisinden de yararlanır. Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Genetik mühendisleri, genlerle ilgili detaylı çalışmalar yaparak elde ettikleri sonuçları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir. Biyoteknolojik […]

Devamını Oku

Adaptasyon

Adaptasyon Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına adaptasyon denir. Adaptasyonda canlılar çok uzun sürede kalıtsal değişikliklere uğrarlar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiği için kazanılan özellikler sonraki nesillere aktarılır. Canlılarda meydana gelen adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. ADAPTASYONA ÖRNEK 1: Kutuplarda yaşayan kutup ayıları avlarını daha kolay avlayabilmek için beyaz renklidirler. Hava aşırı soğuk olduğu için deri altı […]

Devamını Oku

Mutasyon

Mutasyon Canlının DNAsında, nükleotit diziliminde ya da kromozom sayılarında meydana gelen değişimlere “mutasyon” denir. Mutasyona sebep olan faktörler: 1. Zararlı ışınlar (X ışını, gama ışını,morötesi (ultraviyole) ışınlar) 2. Kimyasal maddeler ( Katkı maddeleri, cıva, ilaçlar (Antibiyotik vb.), DDT) 3. Aşırı sıcaklık (Ateşli hastalık, sıcak ortamda fazla bulunma) 4. Alkol, uyuşturucu ve sigara içindeki katran 5. […]

Devamını Oku

Modifikasyon

Modifikasyon, canlılarda çevre şartlarıyla oluşan ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Modifikasyonlarda genin yapısı değil genin işleyişi değişmektedir.  Modifikasyonların bir kısmı şartlar düzeldiğinde tekrar eski halini alabilir. Modifikasyona sebep olan faktörler: ♦ Sıcaklık ♦ Besin ♦ Işık ♦ Toprak ♦ Basınç Güneşlenen bir insanın teninin bronzlaşması, spor yapan bir bireyin kaslı bir vücut yapısına sahip olması modifikasyon […]

Devamını Oku

Çaprazlama

Çaprazlama Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesidir. Çaprazlamada anne ve babadan gelen karakterler birbiri üzerine dağıtılır. Oluşan yavruların genotip ve fenotipleri bulunmaya çalışılır. Not: Çaprazlamada elde edilen sonuçlar ihtimali verir, kesinlik belirtmez. % 100 kesin ortaya çıkar, % 0 imkansızdır, % 50 yarı yarıya olabilir veya olmayabilir. ÖRNEK:                 […]

Devamını Oku

Kalıtım

Kalıtım  Canlılarda bulunan kalıtsal bilgilerin döllenme esnasında dişi ve erkekten gelen kromozomların yardımıyla kuşaktan kuşağa aktarılmasına “kalıtım”denir. GENETİK: Kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. Not: Canlılar anne ve babalarına benzer ancak tıpatıp onların aynısı değillerdir. Not: Genetik biliminin kurucusu olarak “MENDEL” kabul edilir. ⇒ Mendel kalıtım çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Çünkü bezelye hızlı büyüyen, kapalı çiçek yapısına sahip olan, kolay bir […]

Devamını Oku

Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Bağımlı değişken = Sonuç Bağımsız değişken = Neden Kontrol edilen değişken = Sabit tutulan ÖRNEK 1: Ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı nasıl değişir? Bağımsız değişken: Ampul sayısı Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı Kontrol edilen değişken: Pil sayısı Cevap: Ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. ÖRNEK 2: Pil sayısı artarsa ampul parlaklığı […]

Devamını Oku

Elektrik Devre Elemanları

Elektrik Devre Elemanları Elektrikle çalışan ütü ve bilgisayar gibi alet ve cihazlarda elektriğin dağılımını sağlayan elektrik devreleri vardır. Elektrik devreleri sembollerin en çok kullanıldığı yerlerden biridir. Basit Elektrik Devresi Duy: Ampulün içine yerleştirildiği yerdir. Pil yatağı: Pillerin yerleştirildiği düzenektir. Not: Duy ve pil yatağı devrede yardımcı elemanlardır. Yani bunlar olmadan da devre çalışabilir.  

Devamını Oku

Yıkıcı Doğa Olayları

Yıkıcı Doğa Olayları Can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlere “yıkıcı doğa olayları” denir. Sel, deprem, heyelan, volkan patlamaları, kasırga yıkıcı doğa olaylarıdır. Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez ve kısa sürede meydana gelirler. Ancak etkilerini en aza indirmek için birtakım korunma yolları bulunmaktadır. Yıkıcı doğa olaylarının bazılarının ne zaman ve nerede olacağı tahmin […]

Devamını Oku

Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler

Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır. Su arıtma tesisleri kurulmalıdır. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Fabrika bacalarına ve otomobil egzozlarına filtre takılmalıdır. Yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır. Çevrenin Korunması İçin Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Çevre […]

Devamını Oku