Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme, Büyüme ve Gelişme

  ÇİÇEĞİN KISIMLARI Çiçek sapı: Çiçeği, bitkinin gövdesine ve dalına bağlamakla görevli kısımdır. Çiçek tablası: Çiçeğin diğer kısımlarını üzerinde taşıyan yapıdır. Çanak yaprak: Çiçeğin en dışında bulunan yeşil renkli yapraklardır. Tomurcuk halindeyken çiçeği dış etkilerden korur. Ayrıca fotosentez yaparak besin üretir ve çiçeği besler. Taç yaprak: Çiçeğin renkli, kokulu ve dikkat çekici kısmıdır. Bu özelliğiyle […]

Devamını Oku

Hayvanlarda Eşeyli Üreme, Büyüme ve Gelişme

Eşeyli üremede spermler yumurtayı döller. Böylece zigot oluşur. Zigot gelişerek embriyoyu oluşturur. Embriyo gelişimini tamamladığında ise genç birey meydana gelir. Eşeyli üreyen tüm hayvanlarda embriyo oluşumuna kadar olan süreç benzerdir. Bazı hayvanlar doğurarak bazıları  yumurtlayarak ürer. Doğurarak Üreyenler : Memeli Hayvanlar: İnsan, yunus, balina, yarasa, kedi, köpek… Yumurtlayarak Üreyenler : Balıklar: Köpek balığı, sazan, kefal… […]

Devamını Oku

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üreme: Tek bir atadan yeni yavrular meydana getirme sürecidir. Dişi ve erkek bireylere ihtiyaç yoktur. Eşeysiz üremenin temelini mitoz bölünme oluşturur. Eşeysiz üreme tek hücrelilerin tamamında ve bazı çok hücreli canlılarda görülmektedir. Mitoz bölünme ile gerçekleştiğinden oluşan yavru hücreler ata hücre ile aynı özelliklere sahiptir. Bu nedenle kalıtsal çeşitlilik söz konusu değildir. Canlılar eşeysiz […]

Devamını Oku

Sesin Maddeyle Etkileşimi

SESİN MADDEYLE KARŞILAŞMASI Evlerimizde pencereler kapalı iken sokakta havlayan bir köpeğin sesini duyabiliriz. Köpeğin çıkardığı ses dalgalar halinde havada yayılır. Pencere camına ve duvara çarpar. Bu ses dalgalarından bir kısmı cam ve duvarı geçer. Tekrar havada ilerleyerek kulağımıza gelir. Bu olay sesin yayılmasıdır. Ancak ses dalgalarının bir kısmı duvar ve cam tarafından emilir (soğurulur). Ses […]

Devamını Oku

Sürdürülebilir Kalkınma

KAYNAKLARIN TASARRUFLU KULLANIMI Gereksinim duyduğunuz maddelerin madde döngüsü sayesinde, bir düzen içinde doğada bulunduğunu öğrendiniz. Yaşamın sorunsuz devam etmesi için bu düzenin korunması gerekir. Temiz su kaynaklarının tükenmesi, havanın kirlenmesi, canlıların nesillerinin tükenmesi bu düzeni bozan etkenlerdendir. Sürdürülebilir kalkınma ile bu durumun önüne geçilebilir. Doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının […]

Devamını Oku

Madde Döngüleri

Canlıların gereksinim duydukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına madde döngüleri denir. SU DÖNGÜSÜ Su, sadece insanlar için değil tüm canlılar için hayati bir ihtiyaçtır. Tüm canlıların suya ihtiyaç duymasına karşın, Dünya’daki içilebilir su kaynakları kısıtlıdır. Dünya’daki su miktarı su döngüsü sayesinde dengede kalabilmektedir. Yeryüzündeki sular, toprağın altında yer altı sularıyla birleşir. Bu sular […]

Devamını Oku

Sesin Sürati

Ses, titreşimler sonucu oluşur ve her yönde dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılabilmesi için ortamın maddesel ortam olması gerekir. Ses, maddelerde tanecikler sayesinde bir noktadan başka bir noktaya iletilir. Tanecikler ne kadar çok ve birbirine ne kadar yakın ise ses o kadar süratli yayılır. Katı maddelerin tanecikleri birbirine yakın olduğu için ses, katılarda sıvılara göre daha […]

Devamını Oku

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Etrafımızda birbirinden farklı sesler vardır. Duyduğumuz birçok sesi birbirinden ayırarak tanıyabiliriz. Darbuka sesi davul sesinden, org sesi piyano sesinden farklıdır. Maymun sesi, kedi sesi ve insanların çıkardığı sesler de birbirinden farklıdır. Bunun sebebi ses kaynaklarının birbirinden farklı olmasıdır. Demir ve tahta masaya kalem ile vurduğumuzda çıkan sesler birbirinden farklıdır. Çünkü cisimlerin yapıldığı maddeler, o maddelerden […]

Devamını Oku

Sesin Yayılması

Sesten birçok alanda yararlanırız. Birbirimizle iletişimde en önemli unsur sestir. Çevremizde olup bittiği halde göreme diğimiz birçok olayı bize ulaşan sesleri değerlendirerek tahmin edebiliriz. Duyduğumuz birçok sesin kaynağını tahmin etmek bizim için zor değildir. Bir kamyonu görmesek bile onun bize yaklaştığını veya bizden uzaklaştığını sesinden anlayabiliriz. Yunuslar da çıkardıkları seslerle iletişim kurarlar. SESİN YAYILMASI Sesin […]

Devamını Oku

Enerji Dönüşümleri

FOTOSENTEZ Bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi büyüyüp gelişmek için besine ihtiyaç duyar. O hâlde bitkinin kendi besinini üretebilmesi için Güneş ışığına ve suya gereksinim duyduğunu söyleyebiliriz. Bitkilerin Güneş ışığı, su ve karbondioksit kullanarak kendi besinlerini üretmesine fotosentez adı verilir. Fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini üretebildikleri için üretici olarak adlandırılır. Bitkiler fotosentez için gereksinim duydukları suyu […]

Devamını Oku