Biyoçeşitliliği Tehtid Eden Faktörler

 • Aşırı nüfus artışı
 • Çevre kirliliği
 • Doğal yaşam alanlarının bozulması
 • Doğal kaynakların aşırı kullanımı
 • Sulak alanların kurutulması
 • Aşırı avlanma
 • Erozyon
 • Küresel ısınma
 • Orman yangınları
 • Aşırı otlatma
 • Doğal afetler

Biyoçeşitliliği Korumak İçin Alınabilecek Önlemler

 • Biyoçeşitliliğin azalması sonucu oluşabilecek sorunlar hakkında insanları bilgilendirmek
 • Doğal yaşam alanlarını ve doğal su kaynaklarını koruma altına almak
 • Aşırı avlanma ve otlatma gibi faaliyetleri engellemek
 • Organik tarım yapmak
 • Tabiat parkları oluşturmak
 • Ormanları korumak
 • Kimyasal maddelerin kullanımı konusunda insanları bilinçlendirmek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir