Yıkıcı Doğa Olayları

Yıkıcı Doğa Olayları Can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlere “yıkıcı doğa olayları” denir. Sel, deprem, heyelan, volkan patlamaları, kasırga yıkıcı doğa olaylarıdır. Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez ve kısa sürede meydana gelirler. Ancak etkilerini en aza indirmek için birtakım korunma yolları bulunmaktadır. Yıkıcı doğa olaylarının bazılarının ne zaman ve nerede olacağı tahmin […]

Devamını Oku

Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler

Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır. Su arıtma tesisleri kurulmalıdır. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Fabrika bacalarına ve otomobil egzozlarına filtre takılmalıdır. Yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır. Çevrenin Korunması İçin Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Çevre […]

Devamını Oku

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği Canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortama “çevre” denir. İnsan faaliyetleri sonucunda hava, ses, toprak, ışık, ses ve nükleer kirlilik gibi çevre kirlilikleri oluşur. Su Kirliliği Dünyamızın ¾’ü sularla kaplıdır. Endüstriyel ve evsel atıklar ile tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı ve deniz ve okyanuslarda meydana gelen tanker kazaları sonucu suya karışan petrol su kirliliğinin […]

Devamını Oku

Biyoçeşitliliği Tehtid Eden Faktörler

Biyoçeşitliliği Tehtid Eden Faktörler Aşırı nüfus artışı Çevre kirliliği Doğal yaşam alanlarının bozulması Doğal kaynakların aşırı kullanımı Sulak alanların kurutulması Aşırı avlanma Erozyon Küresel ısınma Orman yangınları Aşırı otlatma Doğal afetler Biyoçeşitliliği Korumak İçin Alınabilecek Önlemler Biyoçeşitliliğin azalması sonucu oluşabilecek sorunlar hakkında insanları bilgilendirmek Doğal yaşam alanlarını ve doğal su kaynaklarını koruma altına almak Aşırı […]

Devamını Oku

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine “biyoçeşitlilik” denir. Biyoçeşitliliğin Faydaları Doğal dengeyi korur. Bitkiler tüm canlıların besin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Bitkiler mobilyacılıkta, dokumacılıkta ve ilaç yapımında ham madde olarak kullanılırlar. Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler İklim koşulları Yeryüzü şekilleri (ova,dağ,vadi…) Toprak yapısı Yeryüzü hareketleri (Deprem…) Canlıların birbirleri ile ilişkileri Not: İnsan faaliyetleri ve […]

Devamını Oku