Ergenlik Dönemi

Çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemine ergenlik denir. Genellikle 12-21 yaş arası ergenlik dönemi olarak adlandırılmaktadır.Ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda görülen birtakım fiziksel ve ruhsal değişiklikler bulunmaktadır. Kızlarda Görülen Değişimler: Yumurtalık gelişir. Yumurta oluşumu başlar. Dişilik hormonu salgılanır. Göğüsler ve kalça belirginleşir. Adet (regl) dönemi başlar. Erkeklerde Görülen Değişimler: Üreme organları gelişir. Sperm […]

Devamını Oku

Embriyonun Sağlıklı Gelişimi

Embriyonun sağlıklı gelişimi için annenin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir: → Alkol, sigara v.b zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. → Doktor kontrolünde olmalıdır. → Kendisine önerilen egzersizleri yapmalıdır. → Beslenmesine dikkat etmelidir. → Bilinçsiz ilaç kullanmamalıdır. → Radyasyondan uzak durmalıdır.

Devamını Oku

Döllenme, Büyüme ve Gelişme

Yumurta kanalında yumurta ilerlerken bir sperm ile karşılaştığında yumurtayı döller. Spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeği birleşip kaynaşarak zigotu oluşturur. Bu olaya döllenme adı verilir. Sperm ve yumurta hücresinde 23’er kromozom bulunduğu için döllenmiş yumurta olan zigotta toplam 46 kromozom bulunur. 46 kromozom insanın vücut hücrelerinde bulunan kromozom sayısıdır. Bundan dolayı anne ve babaya benzeyen kalıtsal […]

Devamını Oku

Üreme Nedir? Dişi ve Erkek Üreme Organı Yapısı

Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler dünyaya getirmesine üreme denir. Üreme olayında üreme organları görevlidir.                                                            Dişi Üreme Organı Yumurtalık: Dişi üreme hücresi olan […]

Devamını Oku

Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

    MİTOZ BÖLÜNME   MAYOZ BÖLÜNME   Vücut hücrelerinde görülür.   Üreme ana hücrelerinde görülür. Kromozom sayısı sabittir. Kromozom sayısı yarıya iner. Oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal özellikleri taşır. Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden ve ana hücreden farklılık gösterir.   İki yeni hücre oluşur.   Dört yeni hücre oluşur.   Tek hücrelilerde […]

Devamını Oku

DNA ve Genetik Kod

Canlıyı oluşturan en küçük yapı taşına hücre denir. Hücre üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Hücrenin yönetici molekülü, kalıtım yapılarını taşıyan çekirdektir. Çekirdeğin içindeki kalıtım yapılarını büyükten küçüğe (karmaşıkdan basite) doğru sıralarsak: KROMOZOM > DNA > GEN > NÜKLEOTİT  şeklinde olmalıdır. Not: Bu sıralamayı ” KeDiGeN”  şifresini kullanarak akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. […]

Devamını Oku

Mayoz Bölünme

Mayoz bölünme yalnızca çok hücreli canlılarda görülür ve üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mayoz Bölünmenin Özellikleri ♦Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür. ♦Mayoz bölünme sonunda dört yeni hücre oluşur. ♦Oluşan yavru hücreler ana hücreden farklı kalıtsal özellik taşır. ♦Kromozom sayısı yarıya iner. ♦Türe ait kromozom sayısı korunur. ♦Kalıtsal çeşitlilik görülür. Not: Mayoz bölünme geçiren hücreler […]

Devamını Oku

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme hem tek hücreli canlılarda hemde çok hücreli canlılarda görülür. Tek hücreli canlılarda (amip, paramesyum, öglena) çoğalmayı, çok hücreli canlılarda ise büyüme-gelişmeyi ve yaraların onarılmasını sağlar. Mitoz Bölünmenin Özellikleri ♦Tüm canlıların vücut hücrelerinde görülür. ♦ Mitoz bölünme sonunda iki yeni hücre oluşur. ♦Oluşan yavru hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal özellikleri taşır. (Sitoplazma miktarı […]

Devamını Oku

Hücre Bölünmesi Niçin Olur?

Hücre belirli bir olgunluğa ulaştığında canlı ve seçici-geçirgen olan hücre zarı görevini yerine getiremeyecek hale gelir. Bu durumda canlı beslenemez ve büyüyemez. Bunun için bölünme ihtiyacı duyar. Böylece sayısını arttırmış olur. Hücre bölünmesi mitoz bölünme ve mayoz bölünme olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

Devamını Oku