Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Canlıların yapılarında çeşitli teknolojiler kullanılarak değişiklikler meydana getirmek, bu sayede ihtiyacımız olan ürünlerin üretilmesini sağlayan teknolojidir. Biyoteknolojik Çalışmalar GDO’lu ürünler Kök hücre tedavisi Klonlama DNA parmak izi Antibiyotik üretimi (Penisilin) Yapay doku ve organ üretimi Yeni sebze ve meyve üretimi Hormon üretimi (İnsülin) Geçmişten Günümüze Biyoteknolojinin Gelişimi Ekmek, peynir, yoğurt, alkol v.b üretimi (Ham […]

Devamını Oku


Adaptasyon

Adaptasyon Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına adaptasyon denir. Adaptasyonda canlılar çok uzun sürede kalıtsal değişikliklere uğrarlar. ADAPTASYONA ÖRNEK 1: Kutuplarda yaşayan kutup ayıları avlarını daha kolay avlayabilmek için beyaz renklidirler. Hava aşırı soğuk olduğu için deri altı yağ tabakaları kalındır. Bu durum soğuğa karşı onları korur. Buzda kaymamak için kısa bacaklı ve geniş ayaklıdırlar. ADAPTASYONA ÖRNEK […]

Devamını Oku


Mutasyon

Mutasyon Canlının DNAsında, nükleotit diziliminde ya da kromozom sayılarında meydana gelen değişimlere “mutasyon” denir. Mutasyon tamamen kromozom ve genetikle alakalı durumlardır. Bu nedenle mutasyon kalıtsaldır. Yararlı ve zararlı olmak üzere iki çeşit mutasyon vardır. ÖRNEK 1: Kanserli hücreler mutasyona uğramış hücrelerdir. Zararlı mutasyon örneğidir. ÖRNEK 2: Albinoluk: Saçları, kirpikleri, bütün vücudu beyaz tüylerle kaplı olan […]

Devamını Oku


Modifikasyon

Modifikasyon Canlılarda çevre şartlarıyla oluşan ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Güneşlenen bir insanın teninin bronzlaşması, spor yapan bir bireyin kaslı bir vücut yapısına sahip olması modifikasyon örnekleridir. Ancak özellikle sorularda karşımıza çıkan özel modifikasyon örnekleri de bulunmaktadır. ÖRNEK 1: Sirke sineğini 16oC ‘de yetiştirirsek düz kanatlı, 25oC’de yetiştirirsek kıvrık kanatlı olur. (Burada sineğin kanat yapısının farklı olması […]

Devamını Oku


Çaprazlama

Çaprazlama Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesidir. ÖRNEK:                                                                Anne           Baba    B: Buruşuk bezelye                  […]

Devamını Oku


Kalıtım

Kalıtım  Canlılarda bulunan kalıtsal bilgilerin döllenme esnasında dişi ve erkekten gelen kromozomların yardımıyla kuşaktan kuşağa aktarılmasına “kalıtım”denir. GENETİK: Kalıtımı inceleyen bilim dalıdır. Not: Canlılar anne ve babalarına benzer ancak tıpatıp onların aynısı değillerdir. Not: Genetik biliminin kurucusu olarak “MENDEL” kabul edilir. ⇒ Mendel kalıtım çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Çünkü bezelye hızlı büyüyen, kolay bir şekilde tohum oluşturabilen, her ortamda […]

Devamını Oku


DNA ve Genetik Kod

Canlıyı oluşturan en küçük yapı taşına hücre denir. Hücre üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Hücrenin yönetici molekülü, kalıtım yapılarını taşıyan çekirdektir. Çekirdeğin içindeki kalıtım yapılarını büyükten küçüğe (karmaşıkdan basite) doğru sıralarsak: KROMOZOM > DNA > GEN > NÜKLEOTİT  şeklinde olmalıdır. Not: Bu sıralamayı ” KeDiGeN”  şifresini kullanarak akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. […]

Devamını Oku