Çevre Kirliliği

Canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortama “çevre” denir.

İnsan faaliyetleri sonucunda hava, ses, toprak, ışık, ses ve nükleer kirlilik gibi çevre kirlilikleri oluşur.

Su Kirliliği

 • Dünyamızın ¾’ü sularla kaplıdır.
 • Endüstriyel ve evsel atıklar ile tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı ve deniz ve okyanuslarda meydana gelen tanker kazaları sonucu suya karışan petrol su kirliliğinin sebepleridir.
 • Su kirliliği sonucu akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkarken deniz ve okyanuslarda biyoçeşitlilik azalmaktadır.

Toprak Kirliliği

 • Sanayi atıkları
 • Piller
 • Tarımda kullanılan kimyasal maddeler
 • Aşırı gübreleme toprak kirliliğine sebep olur.

Hava Kirliliği

 • Evlerden (kömür), otomobillerden (egzoz), fabrikalardan ve enerji santrallerinden çıkan gazlar hava kirliliğine sebep olur.
 • Havaya karışan zararlı gazlar havadaki su buharı ile birleşerek “asit yağmurlarını” oluşturur. Asit yağmurları doğadaki bitkilerin ölmesine ve tarihi eserlerin aşınmasına neden olur.
 • Atmosferdeki ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engeller. Deodorant, buzdolabı ve klima yapımında kullanılan gazlar ozon tabakasının incelmesine neden olur.
 • Atmosferdeki gazlar tarafından güneş ışınlarının bir kısmının tutulmasına “sera etkisi” denir. Bu gazların miktarının artması yeryüzünün gereğinden fazla ısınmasına neden olur. Bu durum küresel iklim değişikliğine yol açar. Böylece buzullar erir, denizlerin su seviyesinde yükselme olur.

Not: Buzulların erimesiyle kutuplarda yaşayan canlı türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir