Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler

  • İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır.
  • Su arıtma tesisleri kurulmalıdır.
  • Geri dönüşüme önem verilmelidir.
  • Fabrika bacalarına ve otomobil egzozlarına filtre takılmalıdır.
  • Yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
  • Katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  • Nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır.

Çevrenin Korunması İçin Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

  • Çevre ve Orman Bakanlığı
  • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
  • ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir