Kalıtım
 Canlılarda bulunan kalıtsal bilgilerin döllenme esnasında dişi ve erkekten gelen kromozomların yardımıyla kuşaktan kuşağa aktarılmasına “kalıtım”denir.

GENETİK: Kalıtımı inceleyen bilim dalıdır.

Not: Canlılar anne ve babalarına benzer ancak tıpatıp onların aynısı değillerdir.

Not: Genetik biliminin kurucusu olarak “MENDEL” kabul edilir.

⇒ Mendel kalıtım çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Çünkü bezelye hızlı büyüyen, kolay bir şekilde tohum oluşturabilen, her ortamda kolayca yetiştirilebilen, ayırt edici karakterleri çok olan ve bir yılda birden fazla ürün verebilen bir bitki türüdür.

∗ Homolog kromozom: Biri babadan diğeri anneden gelen şekil ve büyüklük bakımından benzer olan kromozomlardır.

∗ Karakter: Canlı vücudunu oluşturan her bir özelliktir.

∗ Gen: Özelliklerimizi kontrol eden anlamlı DNA parçalarıdır. Örneğin, göz rengi, saç rengi, kulak kıllılığı…

 Baskın Gen (Dominant): Her zaman büyük harf ile gösterilir. AA, BB, CC… (Her türlü kazanır 🙂 )

→ Çekinik Gen (Resesif): Her zaman küçük harf ile gösterilir. aa, bb, cc… (Baskın yoksa kazanır 🙂 )

∗ Saf Döl (Homozigot): Alel genlerin aynı olduğu karakterlerdir.

Not: Alel genler baskın özellik taşıyorsa iki büyük harf (GG), alel genler çekinik özellik taşıyorsa iki küçük harf (gg) kullanılır.

∗ Melez Döl (Heterozigot): Alel genlerin farklı olduğu karakterlerdir. “Bir büyük bir küçük harf (Gg)”

∗ Fenotip: Canlının dış görünüşüdür.

∗ Genotip: Canlının genetik kodudur.

Not: Fenotip çevre etkisiyle değişebilir ancak genotip değişmez.

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir