Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için her zaman beş duyu organımızı kullanamayabiliriz. Örneğin bazı maddelerin tadına ve kokusuna bakmak tehlikeli olabilir. Bu sebeple maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için maddelerle ilgili özel bilgilere sahip olmamız gerekir. Maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklerine “maddenin ayırt edici özellikleri” denir.

ERİME NOKTASI: Katı bir madde ısı aldığında sıcaklığı yükselir. Sıcaklık belli bir değere ulaştığında katı madde erimeye başlar. Maddenin erimeye başladığı sıcaklık değerine “erime noktası” denir.

 

 

 

 

 

 

DONMA NOKTASI: Sıvı bir madde ısı verdiğinde sıcaklığı düşer. Sıcaklık belli bir değere düştüğünde madde donmaya başlar. Sıvının donmaya başladığı bu sıcaklık değerine “donma noktası” denir.

Not: Saf maddelerin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir. Madde miktarı sadece erime ve donma sürelerini değiştirir.

KAYNAMA NOKTASI: Buharlaşmanın en hızlı olduğu ana “kaynama” denir. Saf sıvılar belli bir sıcaklık değerinde kaynamaya başlar. Kaynamaya başladıkları bu sıcaklık değerine “kaynama noktası” denir.

Not: Kaynama süresince saf sıvıların sıcaklığı değişmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir