Mutasyon

Canlının DNAsında, nükleotit diziliminde ya da kromozom sayılarında meydana gelen değişimlere “mutasyon” denir. Mutasyon tamamen kromozom ve genetikle alakalı durumlardır. Bu nedenle mutasyon kalıtsaldır. Yararlı ve zararlı olmak üzere iki çeşit mutasyon vardır.

ÖRNEK 1: Kanserli hücreler mutasyona uğramış hücrelerdir. Zararlı mutasyon örneğidir.

ÖRNEK 2: Albinoluk: Saçları, kirpikleri, bütün vücudu beyaz tüylerle kaplı olan canlılardır. Zararlı mutasyon örneğidir.

ÖRNEK 3: Down Sendromu: Kromozomların fazlalığından dolayı gelen bir hastalıktır. Normal bir bireyde her hücrede 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23’ü anneden, 23’ü babadan gelir. Down sendromlu bireylerde her hücrede 46 yerine 47 kromozom bulunur. Zararlı mutasyon örneğidir.

ÖRNEK 4: Van kedisinin gözlerinin renkli olması yararlı mutasyon örneğidir.

ÖRNEK 5: Bazı bitkilerin normalden fazla tohum vermesi yararlı mutasyon örneğidir.

ÖRNEK 6: Bazı keçilerin iki yerine dört boynuzu vardır. Bu keçinin mutasyona uğramış olduğunu gösterir.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir