Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler

Çevre Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır. Su arıtma tesisleri kurulmalıdır. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Fabrika bacalarına ve otomobil egzozlarına filtre takılmalıdır. Yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır. Çevrenin Korunması İçin Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Çevre […]

Devamını Oku