Hücre Nedir?

Var olan tüm canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı ve görev birimi hücredir. Bir canlı tek bir hücreden oluşabileceği gibi çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle de oluşabilir.   Hücrelerin özellikleri şunlardır: Bulunduğu ortamla madde alışverişi yapar. Enerji üretir. Kendisi için gerekli yapısal maddeleri üretir. Büyür, çoğalır ve ölür. Hücreler, bitki ve hayvan hücresi […]

Devamını Oku

DNA ve Genetik Kod

İnsan vücudunda milyarlarca hücre vardır.Canlıyı oluşturan en küçük yapı taşına hücre denir. Hücre üç temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Hücrenin yönetici molekülü, kalıtım yapılarını taşıyan çekirdektir. Çekirdeğin içindeki kalıtım yapılarını büyükten küçüğe (karmaşıkdan basite) doğru sıralarsak: ÇEKİRDEK > KROMOZOM > DNA > GEN > NÜKLEOTİT > ORGANİK BAZ  şeklinde olmalıdır. Not: Bu […]

Devamını Oku