Yıkıcı Doğa Olayları

Can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlere “yıkıcı doğa olayları” denir.

Sel, deprem, heyelan, volkan patlamaları, kasırga yıkıcı doğa olaylarıdır.

Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez ve kısa sürede meydana gelirler. Ancak etkilerini en aza indirmek için birtakım korunma yolları bulunmaktadır.

Yıkıcı doğa olaylarının bazılarının ne zaman ve nerede olacağı tahmin edilebilmektedir.

DEPREM: Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılardır.

KORUNMA YOLLARI: Binaların yapımında kötü ve eksik malzeme kullanılmamalıdır. Deprem riskinin fazla olduğu bölgelere bina yapılmamalıdır. İnsanlara gerekli eğitim verilerek deprem konusunda bilinçlendirilmelidir.

VOLKANİK PATLAMALAR: Magmanın yer kabuğundan çıktığı yere “volkan”denir. Volkandan çıkan aşırı sıcak ve akışkan maddeye ise”lav”denir. Yanardağ patlamaları bize Dünya’nın iç yapısının hala sıcak olduğunu gösterir.

KORUNMA YOLLARI: Aktif volkanların bulunduğu yerlere yerleşim alanı kurulmamalıdır. Yanardağ patlaması sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Tedbir amaçlı erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir.

Not: Ülkemizde aktif volkan bulunmamaktadır.

SEL: Toprağın üzerini kaplayan düzensiz, ani ve büyük su taşkınlarıdır. Sel sonucu ulaşım aksar ve tarım alanları zarar görür.

KORUNMA YOLLARI: Ormanlar ve bitki örtüsü korunmalıdır. Evler akarsu yataklarına yapılmamalıdır.

HEYELAN: Toprak tabakasının eğimli arazilerde büyük kütleler halinde kaymasıdır. Toprak kayması çoğunlukla ilkbahar mevsiminde ve ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

KORUNMA YOLLARI: Heyelan tehlikesi olabilecek bölgelere binalar yapılmamalıdır. Setler yapılmalıdır. İnsanların uyarılması amacıyla tabelalar yerleştirilmelidir.

KASIRGA: Rüzgarların birbiri ile çarpışarak, kendi ekseni etrafında dönen girdap oluşturmasıdır. Ülkemizde kasırga görülmez.

KORUNMA YOLLARI: Yapılar kasırgaya dayanıklı yapılmalıdır. Uyarı sistemleri geliştirilmelidir.

 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir